අර්ජුන් පාඩුවට වගකිව යුතුයි

Arjuna Mahendranපරීක්‍ෂණ වලදී හෙළී වු ආකාරයට සෘජු ස්ථානගත කිරීම ඉවත් කිරීමට මහා බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහෙන්ද්‍රන් මහතා මැදිහත් වී ඇතැයි  බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සාක්කි දෙමින් රජයේ විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතා පැවසීය.

‘‘සෘජු ස්ථානගත කිරීමේ ක‍්‍රමය නතර කිරීමෙන් සිදුවු පාඩුවට අර්ජුන් මහෙන්ද්‍රන් මහතා ඇතුළු මහා බැංකුවේ මෙයට අදාළ නිලධාරීන් වගකිව යුතු බව මාගේ විගණන වාර්තාවේ අවසානයේ සඳහන්  වෙනවා‘‘ යැයි ද කී ඒ මහතා දෙවැනි වෙන්දේසි පත‍්‍රිකාව ඇතුළත් නොකොට සකස් කළ සිය විගණන වාර්තාව මඟින් කෝප් කමිටුව හා පාර්ලිමේන්තුව නොමඟ යවා නැතැයි ද පැවසී

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.