අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් සේවා තහනම්

Semi luxury bus

අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් සේවාවලින් මගීන්ට පහසුවක් සැලසෙන්නේ නැතිව තහනම් කිරීමට තමන් පියවර ගන්නා බවයි මගී ප්‍රවාහන සේවා අමාත්‍ය අමරවීර පවසන්නේ. කඩමාලු වී ගිය කිලිටි රෙදි කිහිපයක් ජනෙල්වල එලනවා ඇරෙන්නට අන් පහසුකමක් මගීන්ට සැලසෙන්නේ නැති බව ඇමැතිවරයා පවසයි.

ජාතික ප්‍රවාහන සේවය විසින් පසුගිය වසරේ දී කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව මගින් වැඩි දෙනා අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් වෙයා වලින් තමන්ට සෙතක් සැලසෙන්නේ නැති බව හෙළිදරව් වී ඇත. මේ සඳහා දහසක් මගීන්ගේ නියැදියක් භාවිත කොට ඇත. එසේම රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් ප්‍රචාරය කරමින් බස්රථය තුළ ශබ්ද දුෂණයට ඉඩ නොදෙන බවත් ඇමතිවරයා කියා සිටි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.