අර්ධ සුඛෝපභෝගී සේවාව ශීඝ‍්‍රගාමී සීමිත නැවතුම් බවට පත්වෙයිද?

ජනවාරි පළමුවැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ‘අර්ධ සුඛෝපභෝගී’ නම් මඟීන් ගසා කන බස් මාෆියාව නතර කරන බව මුල දී ආණ්ඩුව ප‍්‍රචාරය කර තිබුණ ද, එය තව දුරටත් කල් දමා ඇත.

අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් හිමියන් සහ ප‍්‍රවාහණ කළමනාකරණ ඇමතිවරයා අතර මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ජනවාරි 01 වැනි දින පවත්වා ඇත. එහි දී එම බස් හිමියන් ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ, ‘අර්ධ සුඛෝපභෝගී’ යන්න වෙනුවට ‘ශීඝ‍්‍රගාමී සීමිත නැවතුම්’ යනුවෙන් නම් වෙනස් කර ධාවනය කිරීමට ඉඩ දෙන ලෙසත්, එසේ නොකළහොත් බස් ව්‍යාපාරය කඩාවැටෙනු ඇති බවත් ය.

බස් හිමියන්ගේ යෝජනාවට ඇමතිවරයා එකඟ වී නැති බව අනාවරණය වේ. එහෙත්, මේ පිළිබඳව කරුණු සොයාබැලීමට සතියක කාලයක් ගැනීමේ එකඟතාවක් ඇති කරගෙන තිබේ.

අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් මාෆියාව අහෝසි කළ යුතු බවට සමීක්ෂණයක දී 100% බස් මඟීන් ප‍්‍රකාශ කර තිබිණි. එසේම මෙම බස් රථවලට ගොඩ වන මගීන්ගෙන් සැලැකිය යුතු පිරිසක් ටිකට් පතක මිල 150%ක් බව නොදන්නා බව ද අනාවරණය වී තිබිණි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.