අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ඒකාබද්ධයට

arundika fernandoහිටපු නියෝජ්‍ය ඇමැති අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා අද(19) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විපක්ෂයේ අසුන් ගත්තේය. මෙම ආණ්ඩුව යන මග වැරදි බවත් ආණ්ඩුව පෙරළන තුරු සටන් කරන බවත් ප්‍රකාශ කරමින් ඔහු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සමග අසුන් ගත්තේය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙන්ව කටයුතු කිරීමෙන් කිසි දිනක එම පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවිය නොහැකි බවත් එම බෙදීමේ වාසිය හිමි වන්නේද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බව තමා ජනාධිපතිවරයාට කීවත් ඉන් පලක් නොවූ බව නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.