ආණ්ඩුකාර පුටු පෙරලෙයි….

Sri Lanka Provinces

පළාත් නවයේම ආණ්ඩුකාරවරුන්ට ඉල්ලා අස්වන ලෙසට ජනාධිපති ලේකම්වරයා දන්වා ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධම්ම දිසානායක මහතා සිය ධූරයෙන් අද(20) ඉල්ලා අස්වී ඇත. දිසානායක මහතා අද දහවල් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියට අත්සන් තැබුවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.