ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ ප්‍රබලයින් රැසක් තම ආසන පරාදයි

Chandrika Kumaratungaශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජේෂ්ඨ උපදේශිකාවක් වන හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය සංවිධායක ධුරය දරන අතර ආසන අත්තනගල්ල ආසනය පරාජයට පත්වුණා. එමෙන්ම එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් දුමින්ද දිසානායක මහතා නියෝජනය කරන කලා වැව ආසනයද මේ වසරේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පරාජය වීම විශේෂත්වයක්. මීට අමතරව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා සංවිධායක ධුරය දරන තංගල්ල ආසනයේ න් ද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පරාජයට පත් වූ අතර අමාත්‍ය එස්බී දිසානායක මහතා සංවිධායක ධුරය දරන පාතහේවාහැට ආසනය පරාජයට පත්වුණා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.