ආනයනික ලොකු ලූනු කිලෝවක් රු.190 කට වඩා බැහැ

onion

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසන්නේ ආනයනික ලොකු ලූනු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 190 ක උපරිම සිල්ලර මිලක් ඊයේ (23 වැනිදා) සිට නියම කර ඇති බවයි.

මෙලෙස උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවා ඇත්තේ වෙළෙඳ පොළේ ලොකු ලූනු මිල විශාල ලෙස ඉහළ යෑම පාලනය කිරීම සඳහා බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.