ආයතන ප්‍රධාන පෝලිම දිගයි – අයදුම්පත් 60,000

ආයතන ප්‍රධානීන් පත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන කැඳවීමට හැට දහසක් පමණ දෙනා ඉල්ලූම් කොට ඇත. මේ වනවිටත් ආයතන කිහිපයක් සඳහා ප්‍රධානීන් පත් කොට ඇති අතර ඉදිරිපත් කිරීම ජනවාරි මාසයේදී සිදුකිරීමට නියමිතය.

මෙම ආයතන ප්‍රධානීන් අවුරුද්දක් තුළ කාර්යක්ශම ලෙස ක්‍රියාත්මක වී ප්‍රතිඵල නො පෙන්නුවොත් ඔවුන් එම තනතුරු වලින් අයින් කරන බවයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කළ එම කමිටුවේ සාමජිකයන් වන්නේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මහතා, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසමේ හිටපු සභාපති නාලක ගොඩහේවා මහතා, ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ හිටපු සභාපති සුසන්ත රත්නායක මහතා සහ මාස් හෝල්ඩිංග්ස් සමූහයේ හිටපු සභාපත් ඩයන් ගෝමස් මහතාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.