ඇපත් නැති වූ ජවිපෙ

jvp

වෙනත් පක්ෂ කීපයක් සමග සන්ධානගතව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට තමන්ගේ ඇප මුදලක් අහිමි වී ඇත ජනාධිපතිවරණයෙන් හරියට 5කට වඩා ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් ඇප මුදල රජ ගත හැකි වී ඇත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සහ සජිත් ප්‍රේමදාස පමණි. අනුර කුමාර දිසානායක හට ලබාගත හැකිවී ඇත්තේ 3ක ඡන්ද ප්‍රමාණයකි.

තමන් හිතුවට වඩා බෙහෙවින්ම අඩු ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බව අනුර කුමාර දිසානායක විසින් පිළිගෙන ඇති අතර ඔහු කියා සිටින්නේ තමන් වෙනස් වීමට සූදානම් බවය සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා ඔහු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා ඉල්ලා සිටී.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අවගමනය ගැන කරුණු දක්වන විචාරකයන් කියා සිටින්නේ පක්ෂය යළිත් සියල්ල ගැන සිතා බැලිය යුතු බවයි. ස්ථාවර දැක්මක් සහ ජන ජීවිතයට බලපාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කරගැනීමෙන් පමණක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ යලිත් දේශපාලනය තුළ ප්‍රබල තැනක් ලබා ගත හැකි බවයි විචාරකයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.