ඇමති බන්දුල තමන්ගේම උපදේශකයා බවට පත්වෙයි

මෙවර ඇමතිවරුන් හට තබාගත හැක්කේ එක උපදේශකයෙක් පමණි. මේ සඳහා උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන තෝරාගන්නේ ඔහුගෙන් සතිඅන්ත පුවත්පතක් විමසූ විට ඔහු කියා සිටියේ තමන් ම තමන්ගේ උපදේශකයා බවට පත් වෙන බවයි.

“මම නම් හිතාගෙන ඉන්නේ ඒ එක උපදේශකවරයෙක් වත් නො ගන්නයි මම කැමැති ඒ උපදේශකවරයාට දෙන දීමනාව මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ විදුලි බිල ගෙවන්න යොදාගන්න පුලුවන්නම් උපදේශකයා මම බව මමම බවට පත්වෙලා මම ඒ දීමනාව අරගෙන පාසලට දෙන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ”

මෙය සද්භාවයෙන් කරන ක්‍රියාවක් වන බැවිනි අවභාවිතාවක් පිළිබඳ චෝදනාවක් පැන නැගීමට ඉඩ නැති බවයි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.