ඇමරිකානුවන් ආපසු සිය රට

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය මෙරට සිටින ඇමරිකානුවන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ පිටත්ව ගොස් ආපසු සිය රට බලා යන ලෙසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ එක්සත් ජනපද තානාපති ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ ඇමරිකානුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ නැවත සිය රට බලා යන ලෙසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කොතරම් උත්සාහ කළත් තත්වය දැඩි හා අභියෝගාත්මක බව ඇය පැවසුවාය.

COVID-19 හි ගෝලීය බලපෑම හේතුවෙන් සියලුම ජාත්‍යන්තර සංචාර වලින් වළකින්නැයි රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්ට උපදෙස් දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම සඳහා වාණිජ ගුවන් ගමන් තවමත් පවතින නමුත් ඒවා අඩු කිරීම හෝ නිතර වෙනස් කිරීම සිදුකරන බවයි.

එක්සත් ජනපදයට නැවත පැමිණීම ගැන සලකා බලන එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ගුවන් ගමන් තවමත් පවතින අතර සංචාරක කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා දැන් ඔවුන්ගේ ගුවන් සමාගම් සමඟ වැඩ කරන ලෙසයි.

“පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව නියමිත ගුවන් ගමන් අවලංගු කළ හැකි ඉක්මනින් පිටත්ව යන ලෙස අපි සංචාරකයින්ගෙන් තරයේ ඉල්ලා සිටිමු,” තානාපති කාර්යාලය පැවසීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.