ඇමරිකානු පුරවැසිකම් අත්හරින්න – ටිල්වින්

tilvin

ඇමරිකාවට උපරිම විරෝධය දක්වීම උදෙසා ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් සිය ඇමරිකානු පුරවැසිභාවයන් ඉවත් කරගත යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පවසයි.

තම හමුදාපතිවරයාට සංචාරක තහනමක් පැනවූ ඇමරිකාවට එරෙහිව එවන් උපරිම විරෝධයක් පෙන්වීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට පෙරමුණ ගත හැකි බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.