ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේ ජය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට

නිල ප්‍රතිඵල ලේඛනය අනුව ඡන්ද කොට්ඨාස 17 ම ජයගනිමින් ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය හිමි කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ඡන්ද 23372 ආසන 17 (56.31%)
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 10113 ආසන 7 (24.37%)
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 5273 ආසන 3 (12.7%)
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 2435 ආසන 2 (5.86%)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.