ඇල්පිටිය හැර පනස් හය දහසක් තරඟ බිමේ

electionපළාත් පාලන ආයතන 340 කට පත්විය යුතු අවම සභිකයන් 8328 ක් තෝරා ගැනීම සඳහා ඡන්ද විමසීම ලබන සෙනසුරාදා පැවැත්වීම පිණිස සියල්ල සූදානම් වෙමින් පවතියි.

මෙවර ඡන්දය දැමීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයන් 15,760,867 සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තාවකාලිකව ඡන්දය අත්හිටුවා ඇති ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද දායකයන්ට හැර අනිකුත් සියළු දෙනාට සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකිය.

ඡන්දය අත්හිටුවා ඇති ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී ධුර 28 ටද ඇතුළුව මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව ඇති මුළු අපේක්ෂකයන් ගණන 56,066කි. ඔවුන් අතරින් 8356 දෙනෙකු පළාත් පලාන ආයතනවලට තේරී පත්වීමට නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.