ඉන්ධන මිල පහළට

Sri Lanka Oil Price

සෑම මසකම 10 වැනිදාට සිදුවන ඉන්ධන මිල සංශෝධනය යටතේ අද(10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල පහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ලෝක වෙළඳපළේ බොරතෙල් මිල ද මේ දිනවල පහළ අගයක පවතී.

ඒ අනුව ඉන්ධන මිල සංශෝධනය පහත පරිදිය.

ඉන්ධන වර්ගය     – පැවැති මිල රු.  –      නව මිල රු.  –  මිල අඩුවීම රු.

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් – 138/=         –           136/=    –        2/=

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් – 164/=         –           159/=      –       5/=

සුපිරි ඩීසල්               – 136/=          –            131/=      –          5/=

ඔටෝ ඩීසල්            – 104/=          –          104/=       –        වෙනසක් නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.