ඉහල තනතුරු වලට ඉල්ලුම්පත් 10000කින් 824 ක් තෝරා ගැනේ

රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි ඉහළ තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කළ දස දහසක් දෙනාගෙන් 824 දෙනෙක් තෝරා ගැනීමට හැකි වූ බව කමිටුවේ නිලධාරියෙකු පැවසීය. ඉල්ලුම් කළ වැඩි දෙනාට සාමාන්‍ය රජය රැකියාවකට වත් සුදුසුකම් නොවූ බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මෙම 824 දෙනාගෙන් එකසිය හැත්තෑ පස් දෙනෙක් ආයතන සභාපති තනතුරුවලට පත් කෙරුණු බව කමිටු සාමාජික නාලක ගොඩහේවා පවසයි.

තවත් ආයතන කීපයක තනතුරු පුරප්පාඩුව පවතී. එසේම නුසුදුසු පුද්ගලයින් පත්වීම පිළිබඳව වාර්තා වූ අතර වාරයේ කමිටුව කියා සිටියේ තමන් කරන්නේ නම් නිර්දේශ කිරීම පමණක් වන බවයි.

නාලක ගොඩහේවා පවසන පරිදි නීතිමය ප්‍රතිපාදන අනුව අදාළ අමාත්‍යාංශවල ඇමැතිවරුන්ට තමන්ට රිසි පරිදි පත්වීම් සිදු කළ හැකි අතර එවැනි අවස්ථා කීපයක්ම වාර්තා වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.