උඩරට විවාහ නීතිය වෙනස් කරන්න රතන හිමිගෙන් යෝජනාවක්

athuraliye rathana thero

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අතුරලියේ රතන හිමි උඩරට විවාහ හා දික්කසාද නීතිය ඉවත් කිරීම සඳහා පෞද්ගලික මන්ත‍්‍රී පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ජනවාරි 03 දින රජයේ ගැසට් පත‍්‍රයේ දෙවැනි කොටසේ අතිරේකයක් වශයෙන් එය පළවී ඇති අතර එය නිකුත් කර ඇත්තේ ජනවාරි 07 දිනය. එම පනත උඩරට විවාහ හා දික්කසාද නීතිය ඉවත් කිරීමේ පනත යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති අතර එමගින් 1952 අංක 44 දරන උඩරට විවාහ හා දික්කසාද පනත අහෝසි වනු ඇත.

මීට පෙර අතුරලියේ රතන හිමි පෞද්ගලික මන්ත‍්‍රී කෙටුම්පතක් වශයෙන් මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතිය ඉවත් කිරීම සඳහාද විවාහ ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහාද යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

දික්කසාදය ලිහිල් සහ වියදම් අවම ක්‍රියාවලියක්

සාමාන්‍ය නීතියට වඩා උඩරට සහ මුස්ලිම් නීති යටතේ විවාහ වූ යුවළකට දික්කසාදය ලිහිල් සහ වියදම් අවම ක්‍රියාවලියකි. උඩරට නීතිය යටතේ දික්කසාද වීමේ චෝදනා පුළුල් ලෙස අර්ථකථනය කළ හැකි ආකාරයට පනතට ඇතුළත් කර ඇත.

විවාහයෙන් පසු භාර්යාව/ පුරුෂයාගේ අනාචාරය
පුර්ණ කෘරත්වය
භාර්යාව/ පුරුෂයා විසින් වසර දෙකක කාලයක් පුර්ණ හා අඛන්ඩ ලෙස හැරයාම හෝ වෙන්වීම.
වාසයෙන් හා සංවාසයෙන් පවුල් ජීවිතය එක්ව සතුටින් ගත කළ නොහැකි වීම.
අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්ත මත දික්කසාද වීම

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.