උතුරේ ආණ්ඩුකාර කමට මුරලිදරන්

දුස්රාවෙන් ලොව මවිත කළ මුත්තයියා මුරලිදරන් තවත් අතගැසීමට කැමැත්ත පළ කොට ඇතැයි වාර්තා වේ. ඒ උතුරේ ආණ්ඩුකාර ධූරයයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආරාධනයෙන් මුත්තයියා මුරලිදරන් උතුරේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් පත් කිරීමට නියමිතය.

නැගෙනහිර පළාත සඳහා සුප්‍රකට ඇඟලුම් කර්මාන්ත ව්‍යාපාරිකයෙක් වන අනුරාධ යහම්පත් මහතාද උතුරු මැද පළාත සඳහා අමාත්‍ය ආචාර්ය තිස්ස විතාරණ ද පත් කිරීමට නියමිතය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.