උපාධිධාරීහු හතළිස් දෙදහසකට රජයේ රැකියා – ලිපිය ලැබී දින 7 න් පුහුණුවට නාවොත් පත්වීම අවලංගුයි

graduates

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියායාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ රජයේ රැකියා සඳහා හතළිස් දෙදහසක් සුදුසුකම් ලබා ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කරයි. මේ සඳහා අයැදුම්පත් හැත්තෑදහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් යොමුකර තිබුනත් , උපාධිය හෝ ඩිප්ලෝමා සහතිකය සහිතව මූලික සුදුසුකම් සපුරා ඇත්තේ ඉල්ලූම්පත් හතළිස් දෙදහසක් පමණක් බව එම කාර්යාලය සදහන් කරයි.

සුදුසුකම් ලැබූ අයැදුම්කරුවන්ගේ පත්වීම් ලිපි සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි ඊයේ (02 වැනිදා) පස්වරුව වන විට තැපැල් කිරීම අවසන් කළ බවත්, පත්වීම් ලිපි ලැබී දින 7ක් ඇතුළත පුහුණුවට නාවොත් පත්වීම අවලංගු වන බවත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

පත්වීම්ලාභීන්ට වසරක පුහුණුවක් ලබාදෙන අතර, එම කාලයේ දී රුපියල් විසිදහසක දීමනාවක් ලබාදීමට නියමිතය. පුහුණු කාලයෙන් පසුව විශ‍්‍රාම වැටුප් සහිතව රජයේ ස්ථීර සේවයේ යොදවන අතර , පළමු පත්වීම ලබන දිස්ත‍්‍රික්කයේ වසර 5 ක් සේවය කිරීම අනිවාර්යය කර ඇත. මේ සදහා අයදුම් පත් කැදවා ඇත්තේ 2019. 12. 31 ට පෙර අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයගෙන්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.