උමා ඔය විනාශය මැඩලීමට යෝජනා රැසක්

Maithripala Sirisenaදැනට භූ ගර්භය තුළ සිදු වෙමින් පවතින ජල කාන්දුවීම නවත්වන තෙක් උමඟ ආශ්‍රීත සියලු කැනීම් කටයුතු තාවකාලිකව නවතා ඇති අතර, උමං මාර්ගයේ පහළ අන්තයේ ඇති විඳුම් යන්ත්‍රය ඉදිරි දින දහය ඇතුළත එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කෙරේ. ජනාධිපතිතුමන් විසින් ස්විට්සර්ලන්ත රජයෙන් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මෙරටට පැමිණි ස්විට්සර්ලන්ත විශේෂඥ උපදේශකවරයාගේ නිර්දේශවලට අනුකූලව අදාළ ගවේෂණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකරණ මේ මස 18 වන දිනට ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් මගින් ගෙන ඒමට කටයුතු කිරීම.
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ කැඳවීමෙන් ජූලි මස 31 දින මෙරටට පැමිණෙන නොර්වේ ජාතික විශේෂඥයන් විසින් කරනු ලබන නිරීක්ෂන/පරීක්ෂණ ආශ්‍රීතව කරනු ලබන නව නිර්දේශ/නිගමන අගෝස්තු මස 15 දිනට ලබාදීමට කටයුතු කරනු ඇත. ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින්ගේ උපදෙස් හා නිර්දේශ හා මෙරට විද්වතුන්ගේ උපදෙස් පදනම් කර ගනිමින් සමස්ත ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරීම සිදුවනු ඇත.

උමා ඔය යෝජනා ක්‍රමයේ ගැටලුවලට මුහුණදී ඇති ජනාතවගේ හානි තක්සේරු කර වන්දි මුදල් ලබාදීම හා අනෙකුත් සහන ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක ප්‍රතිපාදන බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත වහාම නිදහස් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. උමා ඔයා බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ජනතා සහන සැලසීමේ කාර්යාල අදාළ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සමග ඒකාබද්ධ වෙමින් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

තක්සේරු ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා තක්සේකරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කොට අවශ්‍ය අමාතර තක්සේරු නිලධාරීන් (විශ්‍රාමලත් නිලධාරීන් කොන්ත්‍රාත් පදනමින් හෝ යොදවා ගැනීම) යෙදවීම්. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ අධිකාරියේ (NBRO) විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර අදාළ වාර්තාව ලබාගැනීම කඩිනම් කිරීම. ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් දැනට ඉදිකරනු ලබන ජල යෝජනා ක්‍රම 03 ප්‍රමුඛතා අගයමින් ඉදිරි මාස දෙකක කාලය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම නිමකර නියමිත ජල සම්බන්ධතා ගාස්තු අය කිරීමෙන් තොරව ලබාදීම.
හානියට පත්වූ ප්‍රදේශවල ජනතාවට පානීය ජල හිඟයක් ඇති නොවීම සහතික වනු පිණිස වහාම වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකාරණ අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ජල සම්පත් මණ්ඩලය මගින් ඉතා සුදුසු ජල මූලාශ්‍ර ආශ්‍රීතව නළ ළිං හයක් ඉදිකිරීම.

වන්දි ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා ”සුපර් ලාක්” කඩිනම් ක්‍රමවේදය වහාම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම. සහන සැලසීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළව වගකිව යුතු සියලු රාජ්‍ය ආයතනවල නියෝජිතයන් හා ප්‍රතිලාභීන් සමග දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෑම මසකම ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් පැවැත්වීම. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තව අදාළ ප්‍රදේශවල පිහිටි ජල පෝෂක සංරක්ෂණ කිරීම පිණිස දේශීය හා ආවේණික වන වගා පුළුල් කිරීම සඳහා ප්‍රජා වන වගා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම. ග්‍රාමීය මාර්ග පද්ධතියේ සිදු කළ යුතු නිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඌව පළාත් සභාව හරහා විශේෂවැඩසටහනක් කඩිනමින්ම දියත් කිරීම. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සතිපතා ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් පැවැත්වීම. මේ සඳහා සියලු ආයතන සම්බන්ධ කර ගැනීම හා පවතින තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන තෙක් සෘජු අධීක්ෂණය සිදු කිරීම.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.