එක්සත් රාජධානිය සහ බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාව ගැන කලකිරීමෙන්

එක්සත් රාජධානිය සහ කැනඩාව එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවකින් සම අනුග්‍රාහකත්වය ශ්‍රී ලංකා විසින් ඉල්ලා අස්කර ගැනීම පිළිබඳ ව තමන්ගෙ කනස්සල්ල පලකොට ඇත.

මෙම කනස්සල්ලට රාජතාන්ත්‍රික ක්‍රියාමාර්ග වලට පෙරලීමට ඉඩ ඇතැයි ජිනීවා හි සිට අදහස් ප්‍රකාශය කරන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් පවසති. ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය ගැන සම්බන්ධයෙන් කලකිරීමට පත්ව සිටිති.

සංහිඳියාව,වගවීම සහ මානව හිමිකම් ඉදිරියට ගෙනයාම පිළිබඳ පැවති යෝජනාවෙන් වෙනස් ප්‍රවේශයක් ගැනීම අනුමත නොකළ හැකි බව කැනඩා බ්‍රිතාන්‍ය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.