එජාපයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු ඇරඹේ!

unpඑජාපයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු වල එක් මූලික පියවරක් වශයෙන් එහි පක්ෂ මූලස්ථානය වන සිරිකොතෙහි බලය අංශ තුනක් ඔස්සේ බෙදා ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

ඒ යටතේ එජාප මූලස්ථානයේ ප්‍රධාන කටයුතු වන ජනසන්නිවේදන හා ප්‍රචාරක අංශය, ප්‍රධාන කාර්යාලය මෙහෙයවීම, සාමාජිකයන් බඳවාගැනීම හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු බිම් මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවීම යන කාර්යන් බෙදා එහි මෙහෙයුම් කටයුතු නිලධාරීන් තිදෙනෙකු පැවරීමට කටයුතු සම්පාදනය වෙයි. මෙම නිලධාරීන්ට සහාය දැක්වීම සඳහා විෂය භාර නව ලේකම්වරු තිදෙනෙක්ව පත් කෙරෙනු ඇත.

ඒ අනුව පක්‍ෂයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය මෙහෙයවීම් කටයුතු පක්ෂ මහලේකම්වරයා වෙත පැවරේ. එසේම
පක්ෂයට නව සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීම හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු බිම් මට්ටමේ සිට ක්‍රියාවට නැංවීම ජාතික සංවිධායකවරයාට පැවරේ. ජනසන්නිවේදන හා ප්‍රචාරක කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යෑමේ වගකීම ඒ සඳහා පත් කරන ප්‍රධානියාට හිමිවේ.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සිදු කරනු ලබන නව ප්‍රතිසංවිධාන වැඩපිළිවෙල යටතේ පක්‍ෂය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පියවර රැසක් මේ වනවිට ගෙන ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.