එතනෝල් ගෙන්වන බැහැ – මහින්ද රාජපක්ෂ

දෙස් රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට එතනෝල් ආයනය කිරීම වහාම අත්හිටුවීමට මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණයකර තිබේ. ඒ අනුව පෙරේදා (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා උපයෝගී කරගන්නා එතනෝල් ආනයනය කිරීම අත්හිටුවා ඇත.

දේශීය වශයෙන් බහුලව එතනෝල් නිෂ්පාදනය කෙරෙන බැවින් මෙම තීරණයට එළඹි බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.පසුගිය ආණ්ඩුව කාලයේ දී පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා කළ මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක පැවසුවේ

ලංකාවටම එතනෝල් ගෙන්වන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින හතර දෙනෙක් විසින් බවත් ඉන් තුන් දෙනෙක් විපක්‍ෂයේ හා එක්කෙනෙක් එජාපයේ බව බවයි. මට නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කෙරෙන අතර එය විශාල වශයෙන් ලාභ ලැබෙන ජාවාරමකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.