එළියෙන් සම්භාහනය ඇතුලෙන් ?

spaවැල්ලවත්ත 42 වන පටු මගේ පිහිටි සම්භාහන මධ්‍යස්ථානයක් පොලිසිය විසින් වටලා ඇත.ඒ සම්භාහන මධ්‍යස්ථානයක මුවාවෙන් පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා මධ්‍යස්ථානයකි.

මෙම ගණිකා මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරු මෙන්ම විදෙස් කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් ද ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් පස්දෙනෙක් ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම විදෙස් කාන්තාවන් තායිලන්ත ජාතිකයින් බවට හඳුනා ගෙන ඇති බවත් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් මහනුවර, පාදුක්ක, මීගමුව ප්‍රදේශවල සිට පැමිණි අය බව වාර්තා වී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.