ඔසප් නිවාඩුවකට කාන්තා කටයුතු ඇමතිනි චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර සුදානම්

menstrual leaveසමහර කාන්තවන්ට දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් ඇතිවෙන අතර තමන්ද එවැනි කාන්තාවන් පිළිබඳව හොදීන් දන්නා බව ඇය පවසන්නීය.

චීනයේ පළාත් ගණනාවක් තුළ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක ඔසප් නිවාඩුව ශ්‍රී ලංකාවේත් ක්‍රියාවට නැගිම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට නිර්දේශ කිරීමට තමන් සූදානම් බව ඇය පවසන්නීය.

“මගේ පෞද්ගලික මතයක් හැටියට මම හිතනවා එහෙම නිවාඩුවක් දෙන්න පුලුවන්නම් හොඳයි කියල.” යනුවෙන් ඇය පැවසුවාය.

ඔසප් වීම ආරම්භයත් සමග දරාගත නොහැකි වේදනාවක් දැනෙන්නේ නම් එවැනි කාන්තාවන්ට මසකට දිනක් හෝ දෙකක් නිවාඩු ලබා ගැනීමට චීනයේ පළාත් ගණනාවක් තුළ නීතියෙන් අවස්ථාව හිමි වේ.

එවැනි ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපනය කිරීමට පෙර එහි ඇති ප්‍රායෝගික ගැටලු දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතුව ඇති බව කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිවරිය සඳහන් කළාය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.