කන්කසන්තුරේ කැස්බෑවා බේරගත් නාවික හමුදාව

පෙරේදා ( 23) උදැසන කන්කසන්තුරේ වරාය ආසන්නයේ වෙරළ තීරයේ තුවාල ලබා සිටි කැස්බෑවෙකු නාවික හමුදා භටයන් බේරා ගෙන තිබෙනවා. කන්කසන්තුරේ වරාය ආසන්නයේ වෙරළ තීරයේ අමාරුවෙන් ගමන් කරමින් සිටී කැස්බෑවෙක් දුටු නාවික හමුදා භටයන් වහල ක්‍රියාත්මක වූහ. කැස්බෑවා වෙත ළං වූ නායක හමුදා භටයින් දුටුවේ තුවාල ලැබූ කැස්බෑවෙක් ය.

මුහුදේ දී තුවාල ලැබූ කැස්බෑවා ගොඩගසාගෙන පැමිණ තිබූ අතර වරල් තුනක් ශරීරයෙන් වෙන්ව යන ලෙසට තියුණු ආයධයකින් කැපී ගිය ආකාරයක් දක්නට ලැබිණ. වනජීවි දෙපාර්තමේන්තු හා සම්බන්ධ වූ නාවික හමුදාව වහාම ප්‍රතිකාර ආරම්භ කළහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.