කරුගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනා තුනක්

karu-jayasuriya

වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති ධුරයෙන් ඉවත්වී ලබන වසරේ මාර්තු දක්වා පාර්ලිමේන්තු පවත්වාගෙන යා යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු දිගින් දිගටම කියා සිටියදීත් ඔහු අගමැති පානදුර ඉන් ඉවත් කිරීමට අදිමදි කරන බවක් පෙනෙන්නට තිබේ. මේ අතර වාරයේ කථානායක කරු ජයසූරිය විසින් පක්ෂ නායකයින් වෙත යෝජනා තුනක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

පළමුවැන්න නම් 2020 මාර්තු වර්ෂය දක්වා දක්වා පාර්ලිමේන්තුව පවත්වාගෙන ගොස් අප්‍රේල් මාසයේදී මැතිවරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම.

දෙවැන්න තුනෙන් දෙකේ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සහිතව 2020 මාර්තුව මාසයට පෙර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් කැඳවීම.

තුන්වැන්න නම් අගමැතිවරයා සහ පවතින රජය ස්වේච්ඡාවෙන් ඉල්ලා අස්වී නව ජනාධිපතිවරයාට අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පත් කිරීමට ඉඩ දීම.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.