කාන්තාවන් දේශපාලනට සහභාගීවීම වැඩි කිරීමට නව කෙටුම්පතක්

women

කාන්තාවන්ගේ දේශපාලන සහභාගීත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කෙරෙන අයුරින් මැතිවරණ පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණ කරන පනත් කෙටුම්පතක් සැකැසීමට මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය පියවර ගෙන ඇති බව එහි කැඳවුම්කරුවකු වන රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.

2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී යොදාගත් 25% කාන්තා කෝටාව ඔස්සේ කාන්තා දේශපාලනය සජීවී තලයකට ගෙනඒමේ අරමුණෙන් මහජන අදහස් ලබාගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙල දියත් වෙන බව ද ඔහු පැවසීය.
දේශපාලනයට පිවිසීමේදී කාන්තාවන්ට තිබෙන සුවිශේෂී අභියෝග, ඒවා ජයගැනීමට ගත හැකි පියවර, 25% කාන්තා කෝටා ක්‍රමයේ අඩුපාඩු හා ඉදිරි මහමැතිවරණයේදී කාන්තා නියෝජනය වැඩි කිරීමට ගත හැකි පියවර යන තේමා යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 23 ක මහජනතාවගෙන් පිළිබදව දැනටමත් අදහස් ලබාගත් බව හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.