කාබනික පොහොර නිපදවීමට ගැඩිවිලන් යොදාගත හැකියි

fertilizer

විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරමින් කසළ ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ ව්‍යාපෘති මගින් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කළත් ගැඩවිලන්ගේ දායකත්වයෙන් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ශ්‍රීලංකාවේ පළමු මෙන්ම එකම ව්‍යාපෘතිය මාතර , ගන්දර ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටල් සංකීර්ණයක සාර්ථක අයුරින් ක්‍රියාත්මක වන බව වාර්තා වෙයි.
මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භකොට ඇත්තේ රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ , මාපලාන කෘෂිකර්ම විද්‍යා පීඨයේ , ගොවිපළ කළමණාකාර බී.ජී. උදේෂ් ධර්මසිරි මහතා විසින්ය. ඔහු විසින් මෙම ව්‍යපෘතිය ආරම්භකොට ඇත්තේ 2018 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ය.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සෙන්ට්‍රල් කොම්පෝස්ට් (CENTRAL COMPOST) ආයතනය සමඟ සසහයෝගීතාවයෙන් තම දැනුම වර්ධනය කරගනිමින් උදේෂ් ධර්මසිරි මහතා ,ලංකාවට උචිත වන පරිදි උපදේශන සේවාවක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය පවත්වාගෙන යාම සිදුකරයි.

මෙලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේ වාසි ය වන්නේ මැස්සන් , මීයන් හෝ වෙනත් සතුන්ගේ ග්‍රහණයකින් සහ කිසිදු ආකාරයේ දුර්ගන්ධයක් නොමැතිව අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට හිතකාමී ලෙස බැහැර කරමින් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කළ හැකි වීමයි.

එමෙන්ම කිසිදු මුදලක් වැය නොකර , මෙලෙස ගැඩවිලන්ගේ ආධාරයෙන් නිෂ්පාදනය කරගනු ලබන කාබනික පොහොර සහ දියරමය පොහොර වස විසෙන් තොර ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගතහැකි විසදුමක් ලෙසද දැක්විය හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.