කැරලි මර්දන ඒකකයේ ආරක්ෂාව යටතේ දැඩි ජනතා විරෝධය නොතකා කොළඹ කුණු මුතුරාජවෙලට

muthurajawelaකැරලි මර්දන ඒකකයේ ආරක්ෂාව යටතේ දැඩි ජනතා විරෝධය නොතකා කොළඹ එක් රැස්  වන කුණු කසල මුතුරාජවෙල තෙත් බිමට බැහැර කිරීම ඊයේ (28) ආරම්භ වුණා. ප‍්‍රදේශයේ කතෝලික පියතුමන්ලා හා ජනතාව මෙයට විරෝධය පල කොට තිබුණා. කසල රැගෙන එන ලොරි රථ වලට
ගමන් කිරීමට නොහැකි වන ආකාරයට ගස් කපා මාර්ගය අවහිර කිරීමට ජනතාව කටයුතු කර තිබුණත් කැරලි මර්දන ඒකකයේ නිලධාරීන් එම ගස් ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම කසල මුතුරාජවෙල තෙත් බිමට බැහැර කර තිබෙනවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.