කුඩා ඇමති මණ්ඩලයක් -පුංචි නම් ලස්සනයි

 

 

RANILW2

 

 

නව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත්කරනු ලැබූ නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිව්රුම් දී ඇත.

පොරොන්දු වූ පරිදිම කුඩා ඇමති මණ්ඩලයකි.

 

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ  – ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන හා ආර්ථික කටයුතු

ජෝන් අමරතුංග – මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු

ජෝශප් මයිකල් පෙරේරා  – ස්වදේශ කටයුතු

ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා  – ආහාර සුරක්ෂිතාව

මංගල සමරවීර  – විදේශ කටයුතු

කරු ජයසූරිය  – බුද්ධ ශාසන

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල – වැවිලි කර්මාන්ත

රවී කරුණානායක  – මුදල්

රවුෆ් හකීම්  – නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන

චම්පික පාඨලී රණවක  – විදුලිබල හා බලශක්ති

රාජිත සේනාරත්න – සෞඛ්‍ය

දුමින්ද දිසානායක – වාරිමාර්ග

කබීර් හෂීම් – මහාමාර්ග හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන

එම්.කේ.ඩී.එස්.ගුණවර්ධන – ඉඩම්

සජිත් ප්‍රේමදාස – නිවාස හා සමෘද්ධි

විජයදාස රාජපක්ෂ – අධිකරණ

ගයන්ත කරුණාතිලක – ජනමාධ්‍ය

නවීන් දිසානායක – සංචාරක

අර්ජුන රණතුංග – වරාය හා නාවික

රිෂාඩ් බදුයිදීන් – කර්මාන්ත හා වාණිජ

පලනි දිගම්බරන් –

ඩී.ඒ.ස්වාමිනාදන් –  නැවත පදිංචිකිරීම්, ඉදිකිරීම් හා හින්දු කටයුතු

අකිල විරාජ් කාරියවසම් – අධ්‍යාපන

තලතා අතුකෝරළ – විදේශ රැකියා

ආර්.ඇම්.රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර – අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන

පී. හැරිසන් – සමාජසේවා හා සුබසාධන

චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර – කාන්තා කටයුතු

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක – සංස්කෘතික කලා කටයුතු

එස්. රාධක්‍රිෂ්ණන් –

ෆයිසර් මුස්තාෆා – සිවිල් ගුවන් සේවා

පාලිත රංගේ බණ්ඩාර – විදුලි බල හා බල ශක්ති

දිලිප් වෙදආරච්චි – ධීවර

රෝසි සේනානායක – ළමා කටයුතු

රජීව විජේසිංහ – උසස් අධ්‍යාපන

රුවන් විජයවර්ධන – ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

කරුපයියා වේලායුදන් –

නිරෝෂන් පෙරේරා –

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

චම්පික ප්‍රේමදාස – සංවර්ධන හා කර්මාන්ත

හර්ෂ ද සිල්වා – ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන හා ආර්ථික කටයුතු

එරාන් වික්‍රමරත්න – මහා මාර්ග

සුජීව සේනසිංහ – අධිකරණ

වසන්ත සේනානායක – සංචාරක

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.