කුඩා කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කෙරේ

ministers

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණ. අමාත්‍ය මණ්ඩලය 15 දෙනකුගෙන් සමන්විත වන අතර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ලබන සඳුදා දිවුරුම් දීමට නියමිතය.

01.අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ – මුදල් ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති,නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය

02.නිමල් සිරිපාලද සිල්වා – අධිකරණ මානව හිමිකම් සහ නීතී ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය

03.ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් – ප්‍රජා සවිබලගැන්වීමේ සහ යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය

04.බන්ධුල ගුණවර්ධන – උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ හා නව උත්පාදන අමාත්‍ය

05.ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – රාජ්‍ය ස්වදේශිය කටයුතු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය

06.පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි – කාන්තා සහ ළමා කටයුතු සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය

07.ජොන්සටන් ප්‍රනාන්දු – මාර්ග හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය

08.විමල් වීරවංශ – කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව හා සංවර්ධන සැපයුම් කළමනාකාර අමාත්‍ය

09.ඩලස් අලහප්පෙරුම – තරුණ කටයුතු යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය

10.මහින්ද අමරවීර – මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ හා විදුලිබල හා ශක්ති කාර්ය හා කර්තව්‍ය අමාත්‍ය

11.එස් එම් චන්ද්‍රෙස්න – පරිසර හා වනජීවී හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය

12.රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

13.ප්‍රසන්න රණතුංග – කාර්මික අපනයන සහ සංචාර ගුවන්සේවා අමාත්‍ය

14.චමල් රාජපක්ෂ – කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන, ආහාර සුරක්ෂිත සහ පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍ය

15.දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා – විදේශ සබඳතා, රැකී රක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා, නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය

16.ඩග්ලස් දේවානන්ද – ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.