කුසුම මිලින විය

ප්‍රවීණ ගුවන්විදුලි නිවේදිකාවක, ගීත රචිකාවියක මෙන් ම ප්‍රවීණ ගුවන් විදුලි නාට්‍ය ශිල්පිණියක වූ කුසුම් පීරිස් මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වූවාය.

ගං ඉවුරේ තුරු ලතා මඩුල්ලේ, අසුරු සැණින් එක මොහොතකදී ආදී ගීත රැසක් ඇය විසින් රචනා කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.