කොළඹින් තවත් අක්කර හයක් අනූ නව අවුරුදු බද්දට

නිවාස සහ හෝටල් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා කොළඹ, බේරේවැව අසල පිහිටි වටිනා ඉඩම් අක්කර 06ක් 99 අවුරුදු බදු පදනමින් “ශැං ප්‍රොපටීස්” නම් සමාගමක් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයා පවසයි.

අදාළ සමාගම දැනටමත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක් රජය වෙත ගෙවා එවා ඇති අතර මෙම සමාගම ෂැන්ග්‍රිලා හෝටල් සමාගමට අයත් ය. ආයෝජනය ඩොලර් මිලියන 500කි.

මීට මාසයකට පෙරද බේරේවැව අසල අක්කර තුනක ඉඩමක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 43ක මුදලකට සිංගප්පූරු සමාගමක් වෙත ලබාදී තිබිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.