කෝප් පරීක්ෂණවලට මහබැංකුවෙන් කොස්සක්

Central bank3අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහ බැංකු අධිපතිවරයාව සිටියදී මහ බැංකුවේ භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලට සම්බන්ධ නිලධාරීන් තවමත් එම ස්‌ථානවලම සිටින නිසා පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභා (කෝප්) පරීක්‍ෂණ සාධාරණව සිදුවනු ඇති දැයි යන්න ගැන සැකයක්‌ මතුවන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආරංචි මාර්ග හෙළි කරයි.

ඔවුන් අදාළ වගකීම් තවදුරටත් ඉසිලීමෙන් කෝප් පරීක්‍ෂණවලට අදාළ තොරතුරු හා සාක්‍ෂි ලබා ගැනීමේදී විවිධ බාධා මතු වනු ඇතැයි පැවසේ.

මේ නිසා කෝප් පරීක්‍ෂණ සාර්ථක කරගැනීමට කෝප් පරීක්‍ෂණ නිම වන තෙක්‌ අදාළ රාජ්‍ය ණය විෂයභාර වගකීම් උසුලන නිලධාරීන් එම වගකීම්වලින් ඉවත් කිරීම සුදුසු බවදට යෝජනා මතුවෙමින් ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.