ගුරු උපදේශක සේවය වෘත්තිය සේවාවක් ලෙස ස්ථාපිත කරයි

teachers

ගුරු උපදේශක සේවය වෘත්තීය සේවාවක් බවට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති අතර, ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් වූ පසු ගුරුවරුන් 4971 දෙනෙකු ගුරු උපදේශකවරුන් ලෙස බඳවා ගැනීමට නියමිතය.

මෙය ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත්තේ පෙබරවාරි 28 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභාවේ දීය.

මෙලෙස උපදේශක සේවාවක් වීමත් සමගම වසර 62 ක් තිස්සේ දිග් ගැස්සෙමින් තිබුණු ගුරු උපදේශක වෘත්තීය ගැටලුව විසඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.