ගුවන් විදුලි මුල් පුටුවට නම් දෙකක් යෝජනා වේ

slbc

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය සදහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති ධුරය සදහා හිටපු අමාත්‍යංශ ලේකමි වරයෙකු වන ඩබි. ඩී ගනේගල මහතාගේ සහ ගායන ශිල්පී ජගත් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නමි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට යොමුකර ඇති බවයි. ඒ අනුව ඉදිරි සතියක දී මෙම දෙදෙනාගෙන් එක් කෙනෙක් සභාපති වරයා ලෙස පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්ථා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.