ගූගල් නිදහසට කොඩිය වනයි

independence day google

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයේ ප්‍රවේශ පිටුවට සුළඟේ ළෙලදෙන ජාතික කොඩියක් එක් කොට ඇත. 1988 අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසයේ ගූගල් නිර්මාතෘවරුන් වන larry page සහ Sergey Brin ඇමරිකාවේ Nivedha ප්‍රාන්තයේ පැවති ජන උත්සවයක් වන Burning Man Festival නැරඹීමට ගියහ.

ආපසු පැමිණි ඔවුන්ට මේ පිළිබඳ සටහනක් තැබීමට අවශ්‍ය විය.
මේ සටහන ලැබීම ඉතා සාර්ථක වූ නමුත් බොහෝ දෙනා කියා සිටියේ සමාගමක ලාංඡන වෙනස් නොකළ යුතු වන බවයි. එහෙත් අලුත් දේ කිරීමට නිතරම කල්පනා කරල ගූගල් නිර්මාතෘවරු විවිධ පණිවිඩ ලබා දෙන ආකාරයට ලාංජනය වෙනස් කිරීමේ වැදගත්කම තේරුම්ගන්න.

මේ වන විට දිනපතා ලෝ පුරා සිදුවන සිදුවීම්, වැදගත් පුද්ගලයින් සහ ඓතිහාසික අවස්ථාවන් පෙරටුකරගෙන google Doodle පළ කරනු ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.