ගෙම්බෝ ගන්න එපා – මහින්දට උපදෙස්

Mahinda Rajapakshaමේ වන විට 46% පමණ ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගෙන සිටින මහින්ද රාජපක්ෂ ෆේස් බුක් සටහනක් තබමින් සාමකාමීව ජයග්‍රහණය සමරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

මීට ප්‍රතිචාර දක්වන බොහෝ දෙනා පවසන්නේ ජයග්‍රාහී පිළට පැනීමට උත්සාහ කරන ප්‍රති පාක්ෂිකයින් වැද්ද නොගන්නා ලෙසයි.

ෆේස් බුක් සටහන

ශ්‍රී ලාංකිකයන්, ශ්‍රී ලාංකිකයින් උදෙසා එකාවන්ව සිය ජනමතය ප්‍රකාශ කොට ඇත.

මෙවර මැතිවරණයේ දී පොදු ජන පෙරමුණේ විජයග්‍රහණය මෙම දූෂිත ආණ්ඩුවට විරුද්ධව යළිත් රට ගොඩනැගීම උදෙසා ජනතාව සූදානම් බවට දුන් සහතිකයකි.

මෙම විජයග්‍රහණය උදෙසා ඇප කැප වී කටයුතු කළ සියළු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. කරුණාකර සාමකාමීව මෙම ජයග්‍රහණය සමරන්න.

The people of Sri Lanka have risen as one and have spoken.

This Election victory is a clear indication to the government that Sri Lankans are fed up with inaction and want to rebuild Sri Lanka.

While celebrating this victory lets remember to do so peacefully.

Thank you!

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.