ජනාධිපතිවරයා පරාජය වී පදවිය හැර යාම ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හිටපු ජනාධිපතිනි සුදානම්

chhhandrik

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජය වී පදවිය හැර යාම ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා පොදු විපක්ෂයට විශේෂ සැලසුමක් තිබෙන බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග පවසයි.

‘අපිට වැඩ පිළිවෙලක් තියනවා. ඒක දැන් කියන්න බැහැ’ යනුවෙන් ඇය පවසයි.

 

ජනාධිපතිවරණයේදී දූෂණ සහ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවල යෙදීමේ සූදානමක් පිළිබඳව තමාට සැලවී තිබෙන නමුත් පවතින ජනතා බලවේග හමුවේ එවැනි ක්‍රියාවල යෙදීම දුෂ්කර වනු ඇති බවද ඇය කියා සිටියාය.

‘අපිත් ඒවට සූදානමින් සිටින්නේ’ යනුවෙන් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග පැවසුවාය.

ඇමතිවරයෙකුව සිටි මහින්ද රාජපක්ෂට අගමැති ධුරය පිරිනමා ඔහුට ජනාධිපති පදවියට පත්වීමට අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබද දැඩිව කණගාටු වන බවත් ඇය සඳහන් කළාය.

‘විශාල වශයෙන් කණගාටු වෙනවා. මම මැරෙන කල් කණගාටු වෙනවා. දුක් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ මම ගත්තේ වැරදි තීරණයක්’ යැයි ඇය පැවසීය.

දෙමළ ඩයස්පෝරාව සමග තමාගේ කිසිඳු සම්බන්ධයක් නැති බවත් ඇය කියා සිටියාය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.