ජලනි ජනාධිපති ආර්යා කතාව සුළු වැරදීමක්

jalani premadasa

තමන් ජනාධිපති සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ආර්යාව ලෙස ජනතාව අමතන බව කියා සිටීම අත්දැකීම් මදකම නිසා සිදු සුළු වැරදීමක් බව ක්‍රිස්තියානි කටයුතු සංචාරක වනජීවී රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් අලුවිහාරේ මහතා පැවසීය. පසුගියදා හැටන් හි ජනතාව අමතමින් ජලනි ප්‍රේමදාස කියා සිටියේ තමන් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට ජනාධිපති ආර්යාව ලෙස මැදිහත් වන බවයි.

මාධ්‍යවේදියකු නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් රංජිත් අලුවිහාරේ අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ එය ඇය විසින් හිතාමතා කියූ ප්‍රකාශයක් නොව එය වැරදීමකින් කියවූ ප්‍රකාශයක් බවයි.

ඇය දේශපාලන වේදිකාවල කතා නොකළ කාන්තාවක් බවත් ඇය පළමු දේශපාලන වේදිකාවේ සිදු කළ කතාවේ යම්කිසි අඩුපාඩු පසුපස යමින් පහර එල්ල කිරීම නොකළ යුතු බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.