ජාතක විගණන පනතේ විවාදය විසි හතර වෙනි වතාවටත් කල්යයි

postponedජාතික විගණන පනත මගින් විගණාධිපතිවරයාට දී ඇති බලතල වැඩි බව කියන ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එම පනත විසිහතර වන වතාවටත් කල් දමා ඇත. පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරුන් කියා සිටින්නේ විගණකාධිපතිවරයාට දූෂණය, වංචාව හෝ අකාර්්‍යක්ෂමතාවය නිසා සිදු වන පාඩු සම්බන්ධයෙන් රජයේ නිලධාරීන්ට දඩ ගැසීමට ලැබෙන හැකියාව පිළිබඳව තමන් සතුටට පත් වන්නේ නැති බවයි.

විශේෂයෙන්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු මෙම ජාතික විගණන පනතට තම විරෝධය පල කොට සිටිති. ගංවතුර හෝ එවැනි ආපදා අවස්ථා වලදී රජයේ නිලධාරීන්ට නීතිරීති වලින් බැහැරව කටයුතු කිරීමට සිදුවන නිසා මෙම පනත මගින් ඔවුන්ගේ කාර්ය සීමා වීමට ඉඩ තිබෙන බවයි ඇතැම් මන්තී‍්‍රවරුන් කරුණු දක්වන්නේ.

ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතීන්ට අනුව ජාතික විගණන පනතක් තමන් සම්පාදනය කරන බව අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ 2015 අපේ‍්‍රල් මාසයේදී පැවසුවත් තාමත් ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූලව විගණන පනතක් සම්පාදනය කිරීමට ආණ්ඩුව අපොහොසත් වී සිටියි. විගණන පනත සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන විගණනය අශි‍්‍රත වෘත්තීය සමිති නිලධාරීන් කියා සිටින්නේ මෙම විගණන පනත දියාරු කිරීම මගින් දූෂණයට හා වංචාවට ඉඩ ලැබෙන බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.