ජැකලින්ගෙන් ජෝන්ට තල්ලුවක්

Jacqueline Fernandez

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සුරූපී බොලිවුඩ් නිළි ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස් හැමගේ සහාය සංචාරක ඇමති ජෝන් අමරතුංගට ලබාදෙන බව පවසා ඇත. පසුගියදා මුම්බායි හි ආරම්භ වූ සංචාරක දැක්මට එක් වූ ජැකලීන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විසින් ආරම්භකොට ඇති නව ගුවන් සේවා ඔස්සේ ලංකාවට පැමිණ ආගන්තුක සත්කාර රසය විඳින්නයි ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියාය.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා මගින් ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා නව පැකේජ පහළොවක් හඳුන්වා දී ඇත. සංචාරක ඇමති අමරතුංග කියාසිටින්නේ ඉන්දීය තරුණයින්ට ආකර්ෂණය දනවන දේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබිය යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.