ඩිලාන් ගියේ දයාසිරි ගිය පාරේ

Dilan Perera

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් පොහොට්ටුවට සහය දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින ලක්ෂ්මන් යාපා, එස්බී දිසානායක, ඩිලාන් පෙරේරා මන්ත්‍රීවරුන් පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විනය කමිටුව ඉදිරියේ පෙනී සිටියා.

ඩිලාන් පෙරේරා කියා සිටී තමන් වරදක් සිදු කොට නැති බවත් දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයා සිදුකළ දේම තමන් කළ බවයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති කරවීම සඳහා සහය දුන්නා සේම තම පිරිස ද ඔහුව ජනාධිපති කරවීමට වැඩ කළ බවයි ඩිලාන් පෙරේරා පැවසුවේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග යටින් ඩීල් දමා ගෙන වැඩකරන පිරිස්වලට ඇත්ත තේරුම් ගැනීමට ඥාන ශක්තිය පහළ වේවායි නිරන්තරව ප්‍රාර්ථනා කළේය.

ඇමතිකමක් නොලැබුනේ මන්දැයි විමසූ විට ඔහු කියා සිටියේය තමන්ට දැන් ජනාධිපතිකම ලැබී ඇති නිසා ඇමතිකමක් පිළිබඳ උවමනාවක් නැති බවයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ජනාධිපතිකම ලැබීම තමන්ට ජනාධිපතිකම ලැබීම හා ඩිලාන් පෙරේරා සමකොට සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.