ඩෙංගු මර්දනයට ‘වොල්බැකියා’ බැක්ටීරියාව .

ඩෙංගු මර්දනය සඳහා වොල්බැකියා නම් බැක්ටීරියාවක් පරිසරයට මුදා හැරීමට
වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සැලසුම් කොට තිබේ. මෙම බැක්ටීරියාව මදුරුවාගේ
ශරීර ගතවීමෙන් පසු ඩෙංගු රෝගය බෝ කරන වෛරසය විනාශ වන අතර
ජෛව පාලනයක් ද සිදුවේ.

විදේශ රටකින් ගෙන්වන බැක්ටීරියාව ශරීර ගත කර ඇති ඩෙංගු මදුරුවන්
පරිසරයට මුදා හැරීම මෙහි දී සිදුවන අතර එකී මදුරුවන් පරිසරයට එක්වීම
සමග පරිසරයේ දැනට සිටින ඩෙංගු මදුරුවන්ගේ ශරීර තුළට ද වොල්බැකියා
බැක්ටීරියාව ඇතුළු වන බවත් මේ නිසා ඩෙංගු වෛරසය විනාශ වීමත් සිදුවේ.

මෙය නියාමන ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් කොළඹ කොටහේන හා නුගේගොඩ
ආසන්න ග‍්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස 25ක මෙම බැක්ටීරියාව ලබන මාර්තු දෙවැනිදා
මුදා හැරීමට නියමිත බව සෙඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

මේ වනවිට ලොව පුරා රටවල් 12 ක් පමණ මෙම බැක්ටීරියාවෙන් ඩෙංගු
වෛරසය මර්දනය කිරීමට සාර්ථකව භාවිතා කොට තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.