ත්‍රී රෝද මීටර් නීතිය සමාගම් පෝෂණයටයි

ත්‍රී රෝද රථ මීටර් නිෂ්පාදන සමාගම් පෝෂණය කිරීම අරමුණු කොට නීති සැදීම වහා නවතා දමන ලෙසත් මගියාට සාධාරණය ඉටු කිරීම සදහා ත්‍රී රෝද රථ ගාස්තු සදහා ස්ථාවර මිලක් නියම කිරීමට නීති සාදන ලෙසත් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් විවිධ මිලගණන් අය කරමින් මගියාගේ මුදල් මංකොල්ලයක නිරත වන නිසා රජය කළ යුත්තේ ත්‍රී රෝද රථ ගාස්තු සදහා ස්ථාවර මිලක් හදුන්වා දීම යැයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙයි.

එම ව්‍යාපාරය පෙන්වා දෙන්නේ සමහර ත්‍රී රෝද රථ කිලෝමීටරයකට රුපියල් 30 ක් අයකරද්දී තවත් සමහර ත්‍රී රෝද රථ කිලෝමීටරයට රුපියල් 40 අය කරනු ලබයි.

මෙවැනි පසුබිමක් තුල ත්‍රී රෝද රථ සඳහා මීටර් සවිකිරීම හා බිල් පතක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය කර නීති සෑදීම මගියාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට රැකුලක් වන්නේ නැතැයි පෙන්වා දෙයි.

මෙම ව්‍යාපාරය තවදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ ත්‍රීරෝද රථ නියාමනය කිරීමට කිසිසේත්ම අදාළත්වයක් නැති මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳව ජාතික සභාවට එය පවරා ඇති බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.