තැපැල් කරුවන්ට විදුලි යතුරු පැදි

Postman

මින් පසුව ඔබේ තැපැල් පත ඔබට විදුලි වේගයෙන් නිවසට ලැබෙනු ඇත. ඒ තැපැල් කරුවන්ට සහන මිලකට විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන බයිසිකල් ලබාදීමට ගත් තීරණය හේතු වෙනි හේතුවෙනි.

දැනට මෝටර් සයිකල් ලබාදීම සඳහා විශාල මුදලක් වැය වන බවත් ඒ වෙනුවට පරිසර හිතකාමි විදුලි යතුරුපැදි සහන පොලී පදනමක් මත ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි තැපැල් අධිකාරීන් පවසන්නේ.

විදුලි බලය ජනනය කර ගැනීම සඳහා තැපල් ස්ථාන ආශ්‍රිතව මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමේ සැලැස්මක් ද වේ. දැනට ප්‍රවාහනයද සඳහා තැපැල් කරුවෙකුට රුපියල් 2000 දීමනාවක් ගෙවනු ලැබේ.

මේ බව හෙළිකොට සිටියේ සන්නිවේදන තොරතුරු තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාය. මේ නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ ලියුම් බෙදන තැපැල් කරුවන් හට නිවාස වලට ගොස් පාර්සල් එකතු කිරීම ද කළ හැක.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.