දඩබ්බරයා නිසා දිලිත් අමාරුවේ වැටේ ද?

පසුගියදා දොරට වැඩි දඩබ්බරයා කෘතිය එළිදැක්වුණු අවස්ථාවේදී දෙරණ නාලිකා ප්‍රධානී දිලිත් ජයවීර කල කතාව හේතුවෙන් කෘතියේ කතුවරයා හට පොලිසියට ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට සිදුවී තිබේ.

එම අවස්ථාවේදී දිලිත් ජයවීර කියා සිටියේ තමන් ජීවිතය ජය ගත්තේ පියාගෙන් ලැබුණු දැක්ම සහ සිද්ධාර්ථ චරිතය හැදෑරීමෙන් ලද ජවය නිසා බවය.

ඔහු එහිදී සිද්ධාර්ථ විසින් හොයාගත් සරල සංකල්ප ජීවිතය ප්‍රීතිමත් කිරීමට හේතු වන බව කියා සිටියේය.

සිද්ධාර්ථ කවරාකාර පොරක්ද ඔහු ලොසෙක්ද ? නැතිනම් ඇනගත්ත එකෙක්ද ?ගෑනිත් එක්ක වත් ඉන්න බැරි එකෙක් දැයි ප්‍රශ්න කළ යුතුව ඇතැයි දිලිත් විමසීය.

මේ වන විට බිලියන 43ක පමණ වටිනාකමක් ඇති සමාගම් ගොන්නක් තමන් නිර්මාණය කොට ධාර්මික ධනය නිර්මාණය කොට ඇති අතර තමන්ටද සිද්ධාර්ථ මෙන් පොරක් විය හැකි බව එදා කල්පනා කළ බවයි දිලිත් ජයවීර පැවසුවේ.

එසේ වුවත් රාජපක්ෂගේ සල්ලි ලබාගෙන තමන් පොහොසත් වූවා යන කතාව ඇසීමට තමන්ට සිදුව ඇතැයි දිලිත් ජයවීර කියා සිටියේය

රුපියල් 83000 ද පමණ වැටුපක් ලබන තමන් ධනය සහ සතුට අතර සම්බන්ධයක් නැති බව සිතන්නේ යැයි දිලිත් ජයවීර පැවැත්වීය.

සුස්ති ගැසීම , නස් පුක් වෙන්න බීම සහ එළිවනතුරු වල් පල් කතා කිරීම වැනි සතුට ගෙන දේ රැසක් ඇති බවයි දිලිත් ජයවීර කියා සිටියේ.

බෞද්ධ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය අධ්‍යක්ෂ අතු ගාල්ලේ ජිනානන්ද හිමියන් විසින් පොලිසියට පැමිණිලි කළ බව තමන්ට දැනගන්නට ලැබුණු බව සිද්ධාර්ථ කෘතිය කතෘ ඩිල් ශාන් පතිරත්න ප්‍රකාශ කළේ.

තමන්ට එල්ල වෙන චෝදනා පිළිබඳව පෙරලා සටන් කිරීමට තරම් සම්පත් තිබෙන පුද්ගලයෙකුට මේ චෝදනා එල්ල වීම මම තමන් සතුටු වන බවයි ඩිල් ශාන් පතිරත්න පවසන්නේ.

විසම්මුතික අදහස් දැක්වීම අපරාධයක් සේ සැලකීම අසාධාරණ බවයි කතුවරයා කියා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.