දැන් ඇති ගෙදර යන්න – මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් තුමා

දැනට බලයේ සිටින දේශපාලනඥයින් නොහැකියාව මැනවින් ප්‍රදර්ශනය කොට ඇති හෙයින් දැන් ගෙදර යා යුතු බවයි මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් වරයා පැවසුවේ. ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර දේව මෙහෙයක් අමතමි උන්වහන්සේ කියා සිටියේ රාත්‍රී සමාජ ශාලා ඇතිකරන්න, casino දමන්න කතෝලික ඇමතිවරයෙක් යෝජනා කිරීම ගැන තමන්ට ලැජ්ජා සිතෙන බවයි.

ජනතාවට ළඟදීම විනිශ්චයාසනයෙහි වාඩිවීමට අවස්ථාව ලැබෙන බවත් ඒ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනය ගනිමින් නටන දේශපාලන නාඩගම හමාර කිරීමට පියවර ගත යුතු බවයි කාදිනල්වරයා පැවසූයේ.

මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා කාදිනල්වරයා ජාතිවාදය අවුස්සන බවට පසුගියදා කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව පාප් වහන්සේ යනු යමක් විමසුවේ දැයි ඇසූ විට කාදිනල්වරයා කියා සිටියේ පාප්තුමා ඒ ගැන කිසිත් නොදන්නා බවත් ඒ පිළිබඳව තමන්ගෙන් කිසිත් නැසූ බවත්ය. කිසිදු විටෙක තමන් ජාතිවාදය අවුස්සා නැතිබවත් එදා දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට තමන් පසුබට නොවූ බවත් කාදිනල්වරයා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.