දිනපොත් සහ දිනදසුන් මෙවර ආණ්ඩුවෙන් නැත

2020 Calendars

ඒකාබද්ධ අරමුදලේ හෝ වෙනත් කිසිදු ව්‍යවස්ථාපිත අරමුදලක මුදල් උපයෝගී කරගනිමින් ලබන වසර සදහා දිනපොත්, කැලැන්ඩර් මුද්‍රණය නොකරන ලෙස රජය සියළුම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතාගේ අත්සණින් යුතුව සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සභාපතිවරුන් වෙත නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛයේ එය දැක්වෙයි.

නව රජය පත්වූ පසුව ලබාදුන් බදු සහන හමුවේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන සහ ප්‍රමුඛතාවයෙන් අඩු වියදම් කපාහරින ලෙස ද එමගින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

නව වාහන මිළදී ගැනීම, කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම සහ ගොඩනැගිලි කුලියට ගැනීම කිසිදු අයුරකින් නොකළ යුතු බවද මහා භාණ්ඩාගාරය නිකුත් කල චක්‍රලේඛයේ තව දුරටත් දැක්වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.